Informacje dla zdających

Informacje dla zdających

Najbliższy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego: 10-11 czerwca 2017 r.  - poziomy B1, B2, C1.

Proszę wybrać interesujące Państwa zagadnienie z menu znajdującego się po lewej stronie.