Informacje dla zdających

Informacje dla zdających

Najbliższy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego: 19-20 maja 2018 r.  - poziomy B1, B2, C1 (dostosowane do potrzeb osób dorosłych).

Proszę wybrać interesujące Państwa zagadnienie z menu znajdującego się po lewej stronie.