Informacje dla zdających

Informacje dla zdających

Najbliższy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego: 1-2 kwietnia 2017 r. - poziomy B1, B2, C1, oraz B1 dla dzieci i młodzieży w wieku od 14 do 17 lat (egzamin w tej grupie wiekowej odbędzie się pod warunkiem, że zbierze się co najmniej 10 osób).

Proszę wybrać interesujące Państwa zagadnienie z menu znajdującego się po lewej stronie.