Informacje dla zdających

Informacje dla zdających

Najbliższy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego: 15-16.06 2019 r.: poziomy B1, B2, C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

 

 

Proszę wybrać interesujące Państwa zagadnienie z menu znajdującego się po lewej stronie.