Opłaty

Opłaty

Opłatę za egzamin należy wnieść w ciągu 3 dni od nadesłania zgłoszenia

Opłaty dokonywane z Polski:

opłata za egzamin to równowartość w PLN:

  • 150 EURO za poziom B1 i B2
  • 180 EURO za poziom C1 i C2

Osoby dokonujące wpłaty we wrześniu - zgodnie z kursem PLN do € z dnia 30 sierpnia 2019 (średni kurs dnia w NBP)

Dodatkowa opłata za wydanie certyfikatu (wnoszona po zdanym egzaminie) wynosi 20 EURO.

Tabela kursów NBP znajduje się pod adresem http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

Wpłaty prosimy kierować na konto Wydziału Filologicznego UŁ:
09 1240 3028 1111 0010 6873 9479 (wpłaty w PLN)
z dopiskiem „nazwisko_kandydata - egzamin certyfikatowy listopad 2019”  (opłata za egzamin) lub „nazwisko_kandydata - certyfikat listopad 2019” (opłata za certyfikat)

Opłaty dokonywane spoza Polski:

opłata za egzamin to równowartość w PLN :

  • 150 EURO za poziom B1 i B2
  • 180 EURO za poziom C1 i C2

Dodatkowa opłata za wydanie certyfikatu (wnoszona po zdanym egzaminie) wynosi 20 EURO.

Ze względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Wpłaty prosimy kierować na konto Wydziału Filologicznego UŁ:
IBAN: PL 09 1240 3028 1111 0010 6873 9479 (wpłaty w EUR)
SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem „nazwisko_kandydata - egzamin certyfikatowy listopad 2019”  (opłata za egzamin) lub „nazwisko_kandydata - certyfikat listopad 2019” (opłata za certyfikat)