Opłaty

Opłaty

Opłatę za egzamin należy wnieść w ciągu 7 dni od nadesłania zgłoszenia, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2017 r.

 

Opłaty dokonywane z Polski:

opłata za egzamin to równowartość w PLN:

  • 150 EURO za poziom B1 lub B2
  • 180 EURO za poziom C1

Kurs PLN do € według średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego wpłatę (średni kurs dnia w NBP)

Dodatkowa opłata za wydanie certyfikatu (wnoszona po zdanym egzaminie) wynosi 20 EURO.

Tabela kursów NBP znajduje się pod adresem http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

Wpłaty prosimy kierować na konto Wydziału Filologicznego UŁ:
09 1240 3028 1111 0010 6873 9479 (wpłaty w PLN)
z dopiskiem „nazwisko_kandydata - egzamin certyfikatowy czerwiec 2017”  (opłata za egzamin) lub „nazwisko_kandydata - certyfikat czerwiec 2017” (opłata za certyfikat)

Opłaty dokonywane spoza Polski:

opłata za egzamin to równowartość w PLN :

  • 150 EURO za poziom B1 lub B2
  • 180 EURO za poziom C1

Dodatkowa opłata za wydanie certyfikatu (wnoszona po zdanym egzaminie) wynosi 20 EURO.

Ze względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Wpłaty prosimy kierować na konto Wydziału Filologicznego UŁ:
IBAN: PL 09 1240 3028 1111 0010 6873 9479 (wpłaty w EUR)
SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem „nazwisko_kandydata - egzamin certyfikatowy czerwiec 2017”  (opłata za egzamin) lub „nazwisko_kandydata - certyfikat czerwiec 2017” (opłata za certyfikat)