PAŃSTWOWY EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Termin najbliższego egzaminu:

19 - 20 maja 2018

(sobota-część pisemna, niedziela-część ustna)

poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Rejestracja na egzamin 19-20 maja br. została zakończona z powodu wyczerpania limitu wolnych miejsc

 

 

Termin następnego egzaminu:

17-18 listopada 2018 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Termin rejestracji zostanie podany później

 

 

 


 

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź