Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Rejestracja została zakończona. Osiągnięto limit dostępnych miejsc.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie rejestracją na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego limit miejsc dostępnych na Wydziale Filologicznym UŁ został wyczerpany w ciągu kilkunastu minut od momentu otwarcia rejestracji.

Z uwagi na przepisy prawne regulujące organizację egzaminów nie ma możliwości zwiększenia limitu dostępnych miejsc.

 

prof. dr  hab. Joanna Jabłkowska
Dziekan Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego