Zgłoszenia

Zgłoszenia

 

Aby przystąpić do egzaminu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w dniu rejestracji.

Opłatę za egzamin należy wnieść w ciągu 3 dni od nadesłania zgłoszenia

WARUNKIEM ZAREJESTROWANIA KANDYDATA NA EGZAMIN JEST ZAKSIĘGOWANA WPŁATA.
Potwierdzenie dowodu wpłaty należy przesłać na adres: certyfikatpolski@uni.lodz.pl

Dokumentami uprawniającymi do udziału w egzaminie są paszport wraz z innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.