Zgłoszenia

Zgłoszenia

 

Aby przystąpić do egzaminu w terminie 9-10 marca 2019 należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Opłatę za egzamin należy wnieść w ciągu 3 dni od nadesłania zgłoszenia

WARUNKIEM ZAREJESTROWANIA KANDYDATA NA EGZAMIN JEST ZAKSIĘGOWANA WPŁATA.
Potwierdzenie dowodu wpłaty należy przesłać na adres: certyfikatpolski@uni.lodz.pl

Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.