Zgłoszenia

Zgłoszenia

Rejestracja zakończona

 

Aby przystąpić do egzaminu w terminie 18-19 listopada 2017 należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Opłatę za egzamin należy wnieść w ciągu 7 dni od nadesłania zgłoszenia, jednak nie później niż 8 października 2017

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA I ZAREJESTROWANIA KANDYDATA NA EGZAMIN JEST ZAKSIĘGOWANA WPŁATA.
Potwierdzenie dowodu wpłaty należy przesłać na adres: certyfikatpolski@uni.lodz.pl

Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.