Zgłoszenia

Zgłoszenia

UWAGA! Informacje o rejestracji na egzamin w dniach 18-19 listopada 2017 r. zostaną podane na początku września.
Do tego czasu prosimy nie wysyłać zgłoszeń rejestracyjnych!

Aby przystąpić do egzaminu w terminie 10-11 czerwca 2017 r. należy do dnia 30.04.2017 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy komputerowo, lub drukowanymi literami (do pobrania tutaj) i przesłać jego skan pocztą elektroniczną na adres: certyfikatpolski@uni.lodz.pl

Opłatę za egzamin należy wnieść w ciągu 7 dni od nadesłania zgłoszenia, jednak nie później niż 30.04.2017 r.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA I ZAREJESTROWANIA KANDYDATA NA EGZAMIN JEST ZAKSIĘGOWANA WPŁATA.
Potwierdzenie dowodu wpłaty należy przesłać na adres email: certyfikatpolski@uni.lodz.pl

Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Wypełniony formularz można także przesyłać pocztą tradycyjną na adres:

 

Wydział Filologiczny
Uniwersytetu Łódzkiego,
sekretariat filologii polskiej

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

pokój 3.94